Werknemersparticipaties

Overweeg je om werknemers in jouw bedrijf te laten deelnemen? Daar kunnen wij jou goed bij helpen. We zetten de voor- en nadelen van een optieregeling op een rij. Ook bespreken we met je of het wellicht beter is direct aandelen toe te kennen.

Werknemersparticipatie uitgelicht

Steeds meer bedrijven willen goede mensen aan hun bedrijf binden. De werknemersparticipatie wint daarom aan populariteit. Een aantal redenen hiervoor zijn:

  • Beloning via aandelen is goedkoper
  • Minder salaris, maar uitbetaling in aandelen
  • Werknemers hebben meer binding met het bedrijf
  • Minder verloop en goede mensen binnen de organisatie houden

Aandelenparticipatie

Het fiscaal meest voordelige alternatief is dat werknemers aandelen verwerven. Vaak betreft het aandelen zonder stemrecht. Of de aandelen worden ondergebracht in een Stichting administratiekantoor (STAK). De werknemers krijgen dan geen ‘gewone’ aandelen, maar certificaten. Dit zijn aandelen zonder stemrecht. De werknemer heeft enkel de economische rechten op de aandelen. De werkgever neemt zitting in het bestuur van de STAK en oefent het stemrecht op de aandelen uit.

Fiscale aspecten

Bij toetreding van werknemers spelen fiscale aspecten altijd een belangrijke rol. De volgende situaties kunnen worden onderscheiden. De werknemer betaalt een zakelijke prijs voor de aandelen. Dit kan met eigen geld of via bijvoorbeeld een lening van het bedrijf. In dat geval zijn er geen fiscale gevolgen.

  1. De werknemer hoeft niks te betalen of betaalt te weinig. Het verschil met de werkelijke waarde van de aandelen wordt dan gezien als loon in natura.
  2. Een belangrijk voordeel van het participeren door middel van aandelen is dat het te behalen voordeel bij een de waardestijging van de aandelen niet als loon wordt belast. Als werknemers een belang verwerven van minder dan 5%, dan vallen de aandelen in box III. De werknemers betalen dan jaarlijks een vast tarief vermogensrendementsheffing. Het feitelijk ontvangen dividend of de gerealiseerde opbrengst bij verkoop blijven verder onbelast. Bij een belang van 5% of meer, kwalificeert de werknemer als aanmerkelijk belanghouder. In dat geval worden dividend en de opbrengst bij verkoop belast met 25% aanmerkelijk belangheffing.
  3. Hierop geldt de volgende uitzondering. Wordt het toekennen of houden van aandelen aan het verrichten van werkzaamheden gekoppeld en is sprake van een excessief rendement, dan kan sprake zijn van een lucratief belang. De werkgever wordt dan met het op de aandelen te behalen rendement geacht een beloning te geven voor werkzaamheden. Het met de aandelen te behalen voordeel is dan geheel belast.

Een nadeel van de aandelenparticipatie is dat de werknemers het risico lopen hun inleg te verliezen, als de aandelen in waarde dalen. 

Opties

Een andere mogelijkheid om personeel te laten meedelen in de waardeontwikkeling van de onderneming is het verlenen van opties. Voordeel is dat de werknemers dan bij toekenning niets hoeven te betalen. Ze lopen dus geen neerwaarts koersrisico.

Pas bij uitoefening behalen ze een voordeel ter hoogte van het verschil tussen uitoefenprijs van de optie en de onderliggende aandelen. Nadeel is dat wel dit voordeel bij de werknemers progressief wordt belast. Fiscaal zijn opties dus niet heel voordelig.

Neem direct contact met ons op >