/Werknemersparticipaties

Werknemersparticipaties
2018-08-08T11:57:29+00:00

Werknemersparticipaties

Overweeg je om werknemers in jouw bedrijf te laten deelnemen? Daar kunnen wij jou goed bij helpen. We zetten de voor- en nadelen van een optieregeling op een rij. Ook bespreken we met je of het wellicht beter is direct aandelen toe te kennen.

Werknemersparticipatie uitgelicht

Steeds meer bedrijven willen goede mensen aan hun bedrijf binden. De werknemersparticipatie wint daarom aan populariteit. Een aantal redenen hiervoor zijn:

  • Beloning via aandelen is goedkoper
  • Minder salaris, maar uitbetaling in aandelen
  • Werknemers hebben meer binding met het bedrijf
  • Minder verloop en goede mensen binnen de organisatie houden

Structuur werknemersparticipatie

De meest voorkomende optie is dat werknemers aandelen krijgen (bij voorkeur < 5%). Het stemrecht op deze aandelen ligt niet bij deze werknemers. De werknemers krijgen geen ‘gewone’ aandelen, maar certificaten van aandelen. Dit zijn aandelen zonder stemrecht. De werknemer heeft dan enkel de economische rechten op de aandelen.

Welk percentage aandelen werknemers

Werknemers krijgen over het algemeen een percentage dat lager ligt dan 5%. Dit heeft een fiscale reden. Houden werknemers een belang van minder dan 5%, dan vallen de aandelen in box III. De werknemers betalen dan jaarlijks een vast tarief vermogensrendementsheffing. Het feitelijk ontvangen dividend of de gerealiseerde opbrengst bij verkoop blijven verder onbelast. Bij een belang van 5% of meer, kwalificeert de werknemer als aanmerkelijk belanghouder. In dat geval worden dividend en de opbrengst bij verkoop belast met 25% aanmerkelijk belangheffing.

Fiscale aspecten werknemersparticipatie

Bij het toetreden van werknemers als aandeelhouder spelen fiscale aspecten altijd een belangrijke rol. Dit kan tevens gebeuren bij de verkoop door de werknemer of bij inkoop door het bedrijf zelf.

De werknemer heeft feitelijk de volgende opties:

  1. De werknemer zal de waarde van de aandelen betalen. Dit kan met eigen geld of via bijvoorbeeld een lening van het bedrijf. Dan zijn er geen fiscale gevolgen.
  2. De werknemer hoeft niks te betalen of betaalt te weinig. Dit wordt dan gezien als loon in natura. De loonheffing hierover moet door de werkgever worden betaald en vervolgens weer door de werknemer worden vergoed.
  3. Wordt het toekennen of houden van aandelen gekoppeld aan het verrichten van werkzaamheden, dan kwalificeren de aandelen soms als lucratief belang. De werkgever wordt dan met het op de aandelen te behalen rendement geacht een beloning te geven voor werkzaamheden.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat je niet de zeggenschap binnen de onderneming uit handen wilt geven. Daarvoor kun je voorzieningen treffen, bijvoorbeeld door de uitgifte van stemrecht loze aandelen of certificaten van aandelen in combinatie met een stichting administratiekantoor. Hiermee hebben wij ruime ervaring opgedaan en wij helpen je dan ook graag. Weller is informatief!

Neem direct contact met ons op >