Werken in het buitenland

Weller adviseert werkgevers, maar ook werknemers over de fiscale voor- en nadelen van werken over de grens.

Salary split

Woon je in Nederland en werk je deels in een ander land, dan kan het voordelig zijn om een “salary split” op te zetten. Je salaris wordt dan gedeeltelijk in het buitenland belast. Dit levert een belastingvoordeel op, als het lokale tarief lager is dan in ons land. Weller brengt ook in kaart onder welk sociaal zekerheidsstelsel je valt en waar premies verschuldigd zijn. Zodat je niet in twee landen premies betaalt.

30%-regeling

Als je in Nederland komt werken, dan maak je mogelijk extra kosten. De zogenoemde extraterritoriale kosten. Jouw werkgever mag hiervoor een vrije onbelaste vergoeding geven van 30% van je loon. Deze regeling noemt men de 30%-regeling. Het is niet nodig eventuele onkosten te bewijzen. Voor de toepassing van de regeling heb je wel toestemming nodig van de belastingdienst. Je kunt hiervoor, samen met je werkgever, een verzoek indienen. Je komt in aanmerking voor de 30%-regeling, als je aan een aantal voorwaarden voldoet. De belangrijkste is dat jij in het buitenland wordt aangeworven en dat sprake is van specifieke deskundigheid. Aan dit laatste criterium voldoe je als je exclusief de belastingvrije 30% vergoeding tenminste € 37.296 bruto per jaar verdient (2018). Dit komt neer op € 53.280 inclusief 30%-vergoeding.

Ook inwoners van Nederland die voor hun werk in ontwikkelingslanden of andere opkomende regio’s werken, hebben recht op de 30%-regeling.

Wij beoordelen of je recht hierop hebt en verzorgen de aanvraag.

Pensioen, beloningen in aandelen en huwelijkse voorwaarden/testament

Weller geeft ook advies over de wijze waarop internationaal opererende werknemers het beste pensioen kunnen opbouwen.

Ten aanzien van ontslagvergoedingen geven wij aan over welk gedeelte in Nederland dan wel in het buitenland belasting dient te worden betaald.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de internationale fiscale behandeling van aandelen gerelateerde beloningen (zoals bijvoorbeeld de Angelsaksische ‘restricted stock units’).

En welk stelsel van erfbelasting is op de ‘expat’ van toepassing bij overlijden? Het Nederlandse of het buitenlandse stelsel? Moeten wellicht de huwelijkse voorwaarden en het testament worden herzien?

Weller is dé specialist op dit gebied.

Neem direct contact met ons op >