Buitenlandse vestiging

Weller heeft veel ervaring met het opzetten van constructies via het buitenland. Ook bedrijven die zich in Nederland willen vestigen, zijn bij ons aan het juiste adres.

Belastingverdrag en belastingverdragen

Om te voorkomen dat je meer dan één keer belasting betaalt over jouw inkomen of vermogen, heeft Nederland met een groot aantal landen belastingverdragen afgesloten. Vanwege dit uitgebreide netwerk van belastingverdragen in combinatie met de Nederlandse deelnemingsvrijstelling, ontvangt een Nederlandse holding dividend en opbrengst uit verkoop van een buitenlandse dochter vaak onbelast.

Transfer pricing

Discussie met de belastingdienst over de vraag of je de winst van de buitenlandse vestiging al dan niet aan Nederland moet toerekenen, wil je voorkomen. Onderlinge verrekenprijzen dienen daarom te worden vastgesteld, alsof het onafhankelijke derden betreft. Nederlandse en buitenlandse belastingdiensten besteden steeds meer aandacht aan dit onderwerp.

Weller is specialist in deze ‘transfer pricing’-problematiek.

Substance-eisen

Daarnaast is het belangrijk om in het buitenland ‘substance’ te creëren. Je dient lokaal een directie te benoemen, personeel aan te nemen en kantoorruimte te betrekken. Ook hier kijken Nederlandse en buitenlandse belastingdiensten steeds kritischer naar.

Weller heeft de kennis in huis om je hierover te adviseren.

Royaltystructuren

Alhoewel de wetgeving dienaangaande wordt gewijzigd, heft Nederland (nog) geen bronheffing op royalty’s en rente. Daarom worden veel buitenlandse royalty- en rentestromen door een Nederlandse tussenholding geleid. Op deze wijze verminder je de buitenlandse winst. Door een royaltyvennootschap in een land met lagere belastingtarieven te vestigen, room je juist de Nederlandse winst af en druk je de hier te betalen belasting.

Weller onderzoekt de mogelijkheden om te anticiperen op komende aanscherping van de regelgeving.

Trust

De Nederlandse belastingdienst rekent in een trust ondergebracht vermogen toe aan de achterliggende belanghebbenden. Een uitzondering geldt voor een trust die een onderneming drijft en onderworpen is aan een lokale winstbelasting. Wij adviseren je over de fiscale mogelijkheden, maar ook de risico’s.

Herken jij je in deze vragen of zijn er wellicht andere vragen die wij voor je kunnen beantwoorden? Wij hebben ervaring met het opzetten van fiscale constructies via het buitenland. Deze kennis en ervaring delen we graag met je. Vestigingen over de grens in meerdere landen maakt dat je goed dient te weten waar je rekening mee moet houden. Weller weet het!

Weller adviseert op welke wijze je hiervan optimaal profiteert.

Neem direct contact met ons op >