Uitzending van werknemers over de grens

Weller adviseert werkgevers, maar ook werknemers over de fiscale voor- en nadelen verbonden aan werken over de grens. Voor een werknemer die in Nederland woont en deels in een ander land werkt, kan het voordelig zijn om een “salary split” op te zetten. De werknemer treedt dan in dienst bij de buitenlandse vestiging en zijn salaris wordt lokaal belast. Weller brengt in kaart onder welk sociaal zekerheidsstelsel de werknemer valt en waar premies verschuldigd zijn. De in het buitenland wonende werknemer die in Nederland gaat werken, komt wellicht in aanmerking voor de 30%-regeling. De werknemer ontvangt dan 30% van zijn salaris belastingvrij. Belangrijkste voorwaarde is dat jij de werknemer in het buitenland aanwerft en dat sprake is van specifieke deskundigheid. Wij beoordelen of je recht hebt op deze regeling en verzorgen de aanvraag. Tevens begeleiden wij je bij het aanvragen van een werk- en verblijfsvergunning. Weller geeft ook advies over de wijze waarop internationaal opererende werknemers het beste pensioen kunnen opbouwen. Ten aanzien van ontslagvergoedingen geven wij aan over welk gedeelte in Nederland dan wel in het buitenland belasting dient te worden betaald. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de internationale fiscale behandeling van aandelen gerelateerde beloningen (zoals bijvoorbeeld de Angelsaksische ‘restricted stock units’). En welk stelsel van erfbelasting is op de ‘expat’ van toepassing bij overlijden? Het Nederlandse of het buitenlandse stelsel? Moeten wellicht de huwelijkse voorwaarden en het testament worden herzien?

30%-regeling

Als je in Nederland komt werken, dan maak je mogelijk extra kosten. De zogenoemde extraterritoriale kosten. Jouw werkgever mag dan een vrije onbelaste vergoeding geven voor de extra kosten die je maakt. Als alternatief voor het vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten mag jouw werkgever ook deze kosten vergoeden door 30% van je loon, inclusief vergoeding, belastingvrij te verstrekken. Deze regeling noemt men de 30%-regeling. Het is overigens niet nodig eventuele onkosten te bewijzen. Voor de toepassing van de regeling heb je toestemming nodig van de belastingdienst. Je kunt hiervoor, samen met je werkgever, een verzoek indienen. Je komt in aanmerking voor deze vergoeding als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

Zo zijn er allemaal vragen waar we je graag mee helpen. Het is belangrijk om de mogelijke gevolgen, voor- en nadelen helder te hebben. Zo kom je achteraf niet voor verassingen te staan. Bel Weller met jouw vragen en om je bij te staan. Neem nu contact op. 

Neem direct contact met ons op >