Successierecht en civiel recht internationaal

Welk stelsel van erfrecht is op jou als ‘expat’ van toepassing bij overlijden? Waar betaal je erfbelasting? En welke internationale civielrechtelijke aspecten zijn er aan jouw huwelijk of samenlevingsvorm verbonden? Is het Nederlandse dan wel buitenlandse huwelijksgoederenregime van toepassing? Is het raadzaam om de huwelijkse voorwaarden en testament te herzien?

Successierecht

Belastingheffing over vermogen wordt ervaren als onrechtvaardig. Het is zelfs de meest gehate belasting in Nederland. Je kunt deze belastingheffing beperken door:

  • opstellen van een goed testament;
  • (alsnog) opstellen, aanpassen of laten vervallen van huwelijkse voorwaarden;
  • al tijdens leven vermogen over te hevelen;

Emigratie

Hoe werkt het nu met emigratie? Bepaalde landen kennen geen schenkbelasting of erfbelasting of hanteren slechts een heel laag tarief. Successie wordt geheven in de vorm van schenkbelasting en erfbelasting. In Nederland is de woonplaats van degene die schenkt of nalaat bepalend. Weller weet hoe het zit!

Waarover heft Nederland schenk- of erfbelasting? Nederland grijpt voor wat betreft de schenk- en erfbelasting aan bij de woonplaats van degene die vermogen overdraagt. Alleen als je door schenking of overlijden vermogen verkrijgt van een inwoner van Nederland, of iemand die nog geen tien jaar uit Nederland weg is, heft ons land schenk- of erfbelasting. Het vermogen hoeft niet in Nederland te zijn gelegen. Ook buitenlands vermogen valt onder het Nederlands recht. Ook al wonen de verkrijgers, meestal kinderen of familie, niet in Nederland, dan nog kan Nederlandse schenk- of erfbelasting aan de orde zijn. Aan de andere kant betaal je als inwoner van Nederland geen schenk- of erfbelasting, als je verkrijgt van iemand die in het buitenland woont. Ook al bevindt het vermogen zich in Nederland.

Heb je de Nederlandse nationaliteit en ben je verhuisd naar het buitenland? Indien je binnen tien jaar na emigratie uit Nederland vermogen overdraagt door schenking of overlijden word je bij wetsfictie geacht nog steeds in Nederland te wonen. In dat geval is dus alsnog Nederlandse schenk- of erfbelasting verschuldigd.

Bepalend voor de schenk- en erfbelasting is dus de woonplaats van degene die iets schenkt of nalaat. De woonplaats van degene die iets ontvangt via een schenking of uit een nalatenschap, is niet relevant.

Dubbele heffing

Emigreer je naar een land dat ook schenk- en/of erfbelasting heft? Dan kan er dubbele heffing ontstaan over jouw schenking of nalatenschap. Nederland heeft met een aantal landen verdragen voor erfbelasting gesloten:

  • Zwitserland (1951);
  • Zweden (1952);
  • Finland (1954);
  • Verenigde Staten van Amerika (1969);
  • Israël (1974);
  • Groot-Brittannië en Noord-Ierland (1979);
  • Oostenrijk (2001).

Deze verdragen dekken lang niet alle mogelijke situaties van dubbele belastingheffing. Wij informeren je graag over de noodzaak van aanvullende internationale estate planning. Neem nu contact met ons op en maak een afspraak.

Neem direct contact met ons op >