Rechtsvorm ondernemingen

Voor jezelf beginnen doe je niet zomaar. Een eigen bedrijf beginnen, vergt een gedegen en goede voorbereiding. Buiten dat je een businessplan schrijft, investeerders zoekt en goed uitdenkt waarmee je de markt wilt gaan veroveren, komen er ook praktische zaken bij kijken die je moet regelen.

Welke rechtsvorm kies je?

Welke rechtsvorm kies je als ondernemer? En waarom? Ben je goed op de hoogte van de verschillen? De gekozen rechtsvorm heeft grote gevolgen voor de fiscale en boekhoudkundige inrichting van jouw organisatie. Maar ook op de mogelijke aansprakelijkheid voor schulden. Daarom is het handig om je bij te laten staan door een specialist. Weller legt je de verschillen uit en kiest samen met jou voor de best mogelijk optie. En heb je reeds een rechtsvorm gekozen, maar voldoet deze nu niet? Ben je benieuwd naar de gevolgen voor jouw organisatie en voor jezelf? Maak dan een afspraak met één van onze specialisten. Weller maakt het helder!

Oprichten bv

Eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of een besloten vennootschap (bv)? Al dan niet in combinatie met een ‘personal holding’? Weller adviseert je graag over de beste juridische structuur voor jouw onderneming. Neem nu contact op en laat je adviseren door Weller.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Eenmanszaak

Veel startende ondernemers beginnen een eenmanszaak. Deze richt je eenvoudig op door inschrijving bij de KvK. Met een eenmanszaak heb je als kleinere ondernemer ten gevolge van de startersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB-vrijstelling, zeker in het begin- over het algemeen meer belastingvoordeel dan met een bv. Je blijft wel met jouw privévermogen aansprakelijk voor schulden van de onderneming.

Vennootschap onder firma (vof)

Ga je samen met andere ondernemers een bedrijf starten? Dan kun je een vennootschap onder firma (vof) oprichten. Iedere persoon die meedoet, wordt vennoot en brengt in ruil voor een aandeel in de winst arbeid, geld of goederen in. De vennoten zijn hoofdelijk, d.w.z. ieder voor het geheel, aansprakelijk voor schulden van de vof. Het is wel aan te raden om een vennootschapscontract op te stellen. Weller helpt je hierbij.

Maatschap

In een maatschap oefenen twee of meerdere personen een vrij beroep uit, zoals bijvoorbeeld een samenwerkende groep van advocaten of bedrijfsadviseurs. De maatschap is min of meer gelijk aan de vof. Het belangrijkste verschil is dat de maten slechts ieder voor een gelijk gedeelte aansprakelijk zijn voor ondernemingsschulden.

Commanditaire vennootschap

Een commanditaire vennootschap (cv) is een speciaal soort vof. De cv kent beherende en stille vennoten. De beherende vennoot houdt zich bezig met de dagelijkse leiding en is aansprakelijk voor schulden met zijn gehele (privé)vermogen. De stille vennoten zijn in beginsel alleen geldschieter en worden ook wel commanditaire vennoten genoemd. Zij zijn slechts aansprakelijk voor het bedrag dat zij investeren. Belangrijke voorwaarde is dat de stille vennoten niet namens de vennootschap mogen optreden. Doen zij dit toch, dan worden ze net als de beherende vennoten aansprakelijk voor alle schulden.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Besloten vennootschap (bv)

Een besloten vennootschap (bv) is een zelfstandige entiteit met rechtspersoonlijkheid. De bv gaat zelfstandig overeenkomsten aan.  Het bestuur of de aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor schulden. Een uitzondering geldt voor de situatie van onbehoorlijk bestuur. In dat geval kan het bestuur wel aansprakelijk worden gesteld. Hiervan is overigens sneller sprake dan je denkt. Als je jouw boekhouding niet op orde hebt of niet op tijd aangifte loon- of omzetbelasting doet, dan levert dit al een vermoeden van onbehoorlijk bestuur op. Een extra reden om je boekhouding netjes te regelen!

Coöperatieve vereniging

Een coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij – voluit: coöperatieve vereniging – is een speciaal soort vereniging. De vereniging is erop gericht door samenwerking voordelen voor de leden te behalen en gaat daarom overeenkomsten aan met en voor haar leden.

Stichting

Wil je een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel realiseren? Bijvoorbeeld op het gebied van natuurbehoud, hulp aan andere mensen en/of de verspreiding van cultuur. Dan kun je kiezen voor de stichting als rechtsvorm. Het heeft de voorkeur om de stichting aan te laten merken als algemeen nut beogende instelling. Schenkingen zijn dan aftrekbaar in de inkomstenbelasting en niet belast met schenkbelasting.

Vereniging

Weller helpt je graag de juiste keuzes te maken en informeert je graag.

Oprichtingseisen per rechtsvorm

Voor een eenmanszaak, maatschap en vof gelden geen oprichtingseisen. Een maatschap en vof kunnen zelfs mondeling worden overeengekomen. Een bv moet worden opgericht bij de notaris. En er geldt een minimale kapitaalstorting van 1 eurocent. Wel geldt voor alle rechtsvormen dat je deze dient in te schrijven bij de KvK.

Neem direct contact met ons op >