Estate planning

Eén van onze kernactiviteiten is successierechtplanning (ook wel Estate Planning genoemd). Het opstellen van goede huwelijkse voorwaarden en een goed testament helpt je om bij overlijden een aanzienlijke hoeveelheid erfbelasting te besparen. Daarnaast adviseren we jou over de mogelijkheid om erf- en schenkbelasting te besparen door tijdens leven al aan je toekomstige erfgenamen te schenken.

Wat is Estate Planning

Estate Planning is de Engelse omschrijving voor nalatenschapsplanning. Het betekent dat je tijdig de juiste maatregelen neemt om bij overlijden zo min mogelijk erfbelasting te betalen. Als je zorgt dat je jouw toekomstige erfenis gestructureerd overdraagt, levert dit een aanzienlijk belastingvoordeel op. En neem je jouw nabestaanden een hoop zorgen uit handen.

Voor wie is Estate Planning interessant?

Estate Planning is geschikt voor iedereen die bij overlijden enig vermogen na te laat. Uiteraard stijgt de te besparen belasting, naarmate je een groter vermogen hebt. En er is meer te regelen, als jouw bedrijf onderdeel uitmaakt van de nalatenschap.

Voordelen Estate Planning

Door middel van Estate Planning zorg je ervoor dat je jouw zaken bij overlijden goed regelt. De doelstelling is dat je:

  • Erfbelasting en schenkbelasting bespaart
  • Zelf bepaalt aan wie en wanneer je jouw vermogen overdraagt (eventueel met behoud van zeggenschap)
  • Jouw nabestaanden zorgeloos achterlaat
  • Zorgt voor continuïteit van jouw onderneming

Goed geregeld geeft rust

Estate Planning neemt je zorgen uit handen. Je weet zeker dat jouw nalatenschap goed geregeld is. En dat de juiste beschermingsmaatregelen zijn genomen. Dit schept duidelijkheid en rust voor je nabestaanden. Zij hebben het al moeilijk genoeg, als jij wegvalt. Heb je wel eens bedacht hoeveel geld het kost, als er na jouw overlijden ruzie over de erfenis ontstaat? Als erfgenamen uiteindelijk bij de rechter terecht komen? Om nog maar niet te spreken over het verdriet van lange familieruzies. De kans op een ruzie verminder je door van tevoren alles goed te regelen.

Wettelijke verdeling

Op basis van de wettelijke verdeling worden de goederen van de nalatenschap aan de langstlevende toebedeeld. De kinderen krijgen een rentedragende vordering. Deze is pas opeisbaar, als de langstlevende overlijdt.

Vruchtgebruik testament

Het vruchtgebruik testament geeft de langstlevende het recht alle goederen van de nalatenschap te gebruiken en de “vruchten” daarvan te genieten. De kinderen krijgen het blote eigendom.

Combinatie testament

Welk testament de voorkeur heeft, hangt af van de omstandigheden ten tijde van overlijden, de levensverwachting van de langstlevende en de rendementsprognose van het onderliggende vermogen. Het testament dient dus zoveel mogelijk flexibiliteit te bieden. Een voorbeeld hiervan is het combinatie-testament. Je kiest dan pas bij overlijden volgens welke variant je de nalatenschap afwikkelt. Weller laat zien welk testament jou het beste past. Of hoe je nu al fiscaal voordelig vermogen aan de kinderen overdraagt zonder hierover de zeggenschap te verliezen.

Neem direct contact met ons op >