/Estate planning

Estate planning
2018-08-08T12:10:09+00:00

Estate planning

Een van onze kernactiviteiten is successierechtplanning ook wel Estate Planning. We helpen je bij het opstellen van goede huwelijkse voorwaarden en een goed testament. Hierdoor bespaar je bij een overlijden een aanzienlijke hoeveelheid erfbelasting. Daarnaast adviseren we jou over de mogelijkheid om erf- en schenkbelasting te besparen door tijdens leven schenkingen te doen.

Wat is Estate Planning

Estate Planning is de Engelse omschrijving voor nalatenschapsplanning. Het betekent dat de juiste maatregelen worden getroffen om zo min mogelijk erfbelasting te betalen over een erfenis. Bij de ontvangst van een erfenis gaat er een groot deel van deze erfenis naar de Belastingdienst. De zogeheten erfbelasting. Wanneer je zorgt dat de erfenis gestructureerd wordt overgedragen dan levert dit belastingtechnisch voordeel op.

Voor wie is Estate Planning interessant?

Estate Planning is geschikt voor iedereen die iets na gaat laten bij overlijden. Uiteraard zijn de belangen en de belastingbesparingen groter als er een groot vermogen te erven is. En er is meer te regelen als je een eigen bedrijf hebt. Maar ook wanneer je een eigen woning en/of veel gespaard hebt, kun je met estate planning veel bereiken.

Voordelen Estate Planning

Met Estate planning ben je ervan verzekerd dat de zaken goed geregeld zijn. Zo zijn er geen verrassingen wanneer je overlijdt. Je kunt er zeker van zijn dat je:

  • Erfbelasting en schenkbelasting bespaart
  • Zelf bepaalt aan wie en wanneer je jouw vermogen overdraagt (eventueel met behoud van zeggenschap)
  • Jouw nabestaanden zorgeloos achterlaat
  • Zorgt voor continuïteit van jouw onderneming

Goed geregeld geeft rust

Met estate planning heb je minder zorgen. Je weet zeker dat jouw nalatenschap goed geregeld is. En dat daarbij de juiste beschermingsmaatregelen zijn genomen. Nabestaanden worden er na jouw overlijden niet mee opgezadeld. Zij krijgen het al moeilijk genoeg als jij wegvalt. Heb je wel eens bedacht hoeveel geld het kost als er na jouw overlijden ruzie over de erfenis ontstaat? Als erfgenamen uiteindelijk bij de rechter terecht komen? Om nog maar niet te spreken over het verdriet van lange familieruzies. De kans op een ruzie wordt kleiner wanneer je van tevoren alles goed geregeld hebt. Weller regelt het!

Wettelijke verdeling en vruchtgebruik testament

Estate planning is een van onze kernactiviteiten. Weller adviseert over het besparen van schenk- en erfbelasting door schenkingen te doen en de huwelijkse voorwaarden en testamenten te optimaliseren. Op basis van de wettelijke verdeling worden de goederen van de nalatenschap aan de langstlevende toebedeeld. De kinderen krijgen een rentedragende vordering. Deze is pas opeisbaar, als de langstlevende overlijdt. Het vruchtgebruik testament geeft de langstlevende het recht alle goederen van de nalatenschap te gebruiken en de “vruchten” daarvan te genieten. De kinderen krijgen het blote eigendom. Welk testament de voorkeur heeft, hangt af van de omstandigheden ten tijde van overlijden, de levensverwachting van de langstlevende en de rendementsprognose van het onderliggende vermogen. Het testament dient dus zoveel mogelijk flexibiliteit te bieden. Een voorbeeld hiervan is het combinatie-testament. Je kiest dan pas bij overlijden volgens welke variant je de nalatenschap afwikkelt. Weller laat zien welk testament jou het beste past. Of hoe je nu al fiscaal voordelig vermogen aan de kinderen overdraagt zonder hierover de zeggenschap te verliezen.

Neem direct contact met ons op >