Bedrijfsopvolging

Een bedrijfsopvolging heeft ingrijpende gevolgen. Niet alleen de eigendom van de organisatie gaat over in andere handen. Er verandert veel meer. Wellicht wil je niet gelijk de volledige zeggenschap uit handen geven? Hoe draag je jouw onderneming over zonder direct te hoeven afrekenen met de belastingdienst? Ook boekhoudkundig en fiscaal moet je een hoop regelen. Weller adviseert je over de gewenste wijze van bedrijfsopvolging.

Voortbestaan waarborgen

Je kunt zelf een geschikt moment kiezen waarop je jouw bedrijf wilt overdragen. Maar er kan zich ook een onverwachte situatie voordoen. Het kan dan gebeuren dat je niet langer in de gelegenheid bent om aan het roer te staan. Belangrijk is dat je hierop vooraf anticipeert en op tijd zaken vastlegt. Bedrijfsopvolging is al met al een complex proces. Hoe emotioneel moeilijk soms ook, zakelijk gezien wil je alles natuurlijk goed afhandelen. Zo waarborg je het voortbestaan van jouw onderneming.

Opvolging DGA

Op enig moment komt de vraag aan de orde wie de directeur-grootaandeelhouder -DGA- opvolgt. In veel gevallen wordt hier vooraf niet goed over nagedacht.  Of wordt de opvolgingsproblematiek te lang vooruit geschoven en komt deze pas aan het ziekbed of zelfs pas na overlijden van de DGA aan de orde. Voor de continuïteit van jouw onderneming is het daarom belangrijk om de opvolging goed en tijdig te regelen. Uit onderzoek is gebleken dat het gemiddeld zeven jaar duurt om het volledige proces van bedrijfsopvolging te doorlopen. Of het nu gaat om bedrijfsopvolging naar de volgende generatie, het huidig management of het zoeken van een externe koper.

Familieopvolging

Bedrijfsopvolging is natuurlijk meer dan alleen een zakelijk proces. Als DGA bouw je met ziel en zaligheid jouw onderneming op. Je wilt jouw bedrijf goed achterlaten en met een gerust hart overdragen. Bij voorkeur aan een waardige opvolger. De zoektocht hiernaar is niet eenvoudig. En heb je eenmaal een geschikte opvolger gevonden, dan moet je een hoop juridische en fiscale zaken regelen. Bovendien moet de opvolger de tijd en ruimte krijgen om zich op de overdracht voor te bereiden en het bedrijf te leren kennen. Pas dan volgt de feitelijke overdracht en kun je als DGA afstand nemen. Vaak geen makkelijke opgave. Weller is er voor jou!

Fiscale aspecten

Als je jouw onderneming overdraagt, betaalt de koper je meestal in termijnen. Toch dien je direct met de belastingdienst af te rekenen. Hoe voorkom je dat? Verkoop je de aandelen in jouw bv vanuit jouw personal holding, dan hoef je pas belasting te betalen wanneer je de verkoopopbrengst uitkeert naar privé. Dit moment kun je zelf bepalen. Bij verkoop tegen een winstrecht reken je pas af, als je de betalingen ontvangt. Je kunt de onderneming ook overdragen door cumulatief preferente aandelen uit te geven. De actuele waarde van de onderneming wordt dan omgezet in cumulatief preferente aandelen, uitgegeven aan jezelf. De bedrijfsopvolger verkrijgt gewone aandelen die gerechtigd zijn tot de toekomstige waardeontwikkeling van de onderneming. Directe afrekening met de belastingdienst kun je zo voorkomen. Wil je de zeggenschap niet direct uit handen geven? Dan heeft het de voorkeur om de aandelen in jouw bv in een stichting administratiekantoor onder te brengen of een prioriteitsaandeel uit te geven. Weller geeft je hierover deskundig advies.

Neem direct contact met ons op >