/Aandeelhoudersovereenkomsten

Aandeelhoudersovereenkomsten
2018-08-08T11:52:17+00:00

Aandeelhoudersovereenkomst

Heb je vragen over een aandeelhoudersovereenkomst? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als één van de ondernemers/aandeelhouders het rustiger aan wil gaan doen? Of wellicht arbeidsongeschikt wordt? Mag hij zijn aandelen dan houden? Of dient hij deze dan ter overname aan te bieden? Wie beslist over de uitkering van dividend of verkoop van de onderneming? Zo zijn er veel vragen die ondernemers bezighouden. Weller heeft de antwoorden!

Opstellen aandeelhoudersovereenkomst

Op het moment dat je start met een nieuwe onderneming is iedereen enthousiast. Het vastleggen van de gemaakte afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst is juist bedoeld voor het moment waarop je minder goed met elkaar overweg kunt. Bijvoorbeeld omdat bepaalde vooraf vastgestelde managementdoelen niet worden bereikt. Of omdat iemand toch niet zo waardevol voor de organisatie blijkt als vooraf bedacht. Het is belangrijk om na te denken over hieraan te verbinden gevolgen en een goede ‘exit’-regeling overeen te komen.  Denk bijvoorbeeld aan een verplichte aanbieding ingeval van ontslag in combinatie met “good/badleaver” bepalen. Maar ook de hoogte van de managementvergoeding en het dividendbeleid zijn belangrijke onderdelen.

Managementvergoeding

Wat spreek je af ten aanzien van de hoogte van jouw managementvergoeding? Dit soort zaken regel je in eerdergenoemde aandeelhoudersovereenkomst. Als je participeert in een onderneming vanuit een persoonlijke holding, dan spreek je een vergoeding af voor de inspanningen die je levert voor de gezamenlijk onderneming. Je ontvangt dan geen salaris maar een vergoeding welke gefactureerd zal worden aan de onderneming vanuit jouw management bv.

Wat is een management bv

Een management bv is een bv die is opgericht door een natuurlijk persoon. Deze persoon is 100% eigenaar en directeur van de management bv. De management bv sluit vervolgens een overeenkomst van opdracht, managementovereenkomst, af met een andere bv. Deze andere bv is de bv waarin de feitelijke onderneming is ondergebracht. De management bv heeft dus maar één doel. Namelijk het voeren van het management over andere bv’s. Het management zal worden gevoerd door de DGA van de management bv. Voor deze inspanningen ontvangt de management bv een vergoeding. Dit is de managementvergoeding. Deze vergoeding wordt vastgelegd in de aandeelhoudersoverkomst van de bv.

Ondersteuning bij opstellen aandeelhoudersovereenkomst

Bij het opstellen ervan zijn wij je uiteraard graag van dienst. Neem contactmet ons op voor het opstellen van de aandeelhoudersovereenkomst en meer informatie ten aanzien van dit onderwerp.

Checklist aandeelhoudersovereenkomst

Om er zeker van te zijn dat iedereen op de juiste wijze omgaat met de afspraken binnen de bv leg je zaken vast. Welke onderdelen zorgen ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan?

  • Leg vast hoe om te gaan met de aandelen en wie welke aandelen bezit. Houd controle over de aandelen in de onderneming.
  • Om de continuïteit te beschermen, leg je vast hoe om te gaan met vertrekkende aandeelhouders, de verkoop van aandelen en eventueel beëindiging van de samenwerking en/of ontslag van aandeelhouders.
  • Hoe ga je om met verkoop van de onderneming? Dienen minderheidsaandeelhouders mee te verkopen als de grootaandeelhouder dit besluit? Of krijgen ze juist het recht om aan te haken? Neem in dat geval een ‘drag along/tag along’ regeling op.
  • Leg afspraken goed en helder vast over belangrijke besluiten. Dus niet voor meerdere uitleg vatbaar.
  • De afspraken in de overeenkomst zijn vertrouwelijk en niet openbaar. Ga daar ook zo mee om.
Neem direct contact met ons op >