Aandeelhoudersovereenkomst

Heb je vragen over een aandeelhoudersovereenkomst? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als één van de ondernemers/aandeelhouders het rustiger aan wil gaan doen? Of wellicht arbeidsongeschikt wordt? Mag hij zijn aandelen dan houden? Of dient hij deze dan ter overname aan te bieden? Wie beslist over de uitkering van dividend of verkoop van de onderneming? Zo zijn er veel vragen die ondernemers bezighouden. Weller heeft de antwoorden!

Opstellen aandeelhoudersovereenkomst

Op het moment dat je start met een nieuwe onderneming is iedereen enthousiast. Het vastleggen van de gemaakte afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst is nu juist bedoeld voor het moment dat je minder goed met elkaar overweg kunt. Bijvoorbeeld omdat bepaalde vooraf vastgestelde managementdoelen niet worden bereikt. Of omdat iemand toch niet zo waardevol voor de organisatie blijkt, als vooraf bedacht. Het is belangrijk om na te denken over de hieraan te verbinden gevolgen en een goede ‘exit’-regeling overeen te komen. Denk bijvoorbeeld aan verplichte aanbieding van aandelen ingeval van ontslag in combinatie met “good/bad leaver” bepalingen. Ook de zeggenschap met betrekking tot belangrijke besluiten en bv afspraken over het dividendbeleid of non-concurrentie zijn belangrijke onderwerpen die je in een aandeelhoudersovereenkomst regelt.

Neem contact met ons op voor het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst en meer informatie ten aanzien van dit onderwerp.

Wat is een management bv

Een management bv is een bv, waarvan alle aandelen in handen zijn van de DGA. De management bv sluit vervolgens een overeenkomst van opdracht af met een andere bv. In deze andere bv is de feitelijke onderneming ondergebracht. Door tussenkomst van de management bv geeft de DGA leiding aan deze andere bv.

Managementvergoeding

Voor deze inspanningen ontvangt de management bv een vergoeding. De hoogte hiervan, maar ook andere afspraken over de managementrelatie leg je vast in een managementovereenkomst. De DGA treedt in dienst bij zijn eigen management bv en ontvangt een gedeelte van de managementvergoeding in de vorm van salaris.

Checklist aandeelhoudersovereenkomst

Om er zeker van te zijn dat iedereen op de juiste wijze omgaat met de afspraken binnen de bv leg je zaken vast. Welke onderdelen zorgen ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan?

  • Leg vast hoe om te gaan met de aandelen en wie welke aandelen bezit. Houd controle over de aandelen in de onderneming.
  • Om de continuïteit te beschermen, leg je vast hoe om te gaan met vertrekkende aandeelhouders, de verkoop van aandelen en eventueel beëindiging van de samenwerking en/of ontslag van aandeelhouders.
  • Hoe ga je om met verkoop van de onderneming? Dienen minderheidsaandeelhouders mee te verkopen als de grootaandeelhouder dit besluit? Of krijgen ze juist het recht om aan te haken? Neem in dat geval een ‘drag along/tag along’ regeling op.
  • Leg afspraken goed en helder vast over belangrijke besluiten. Dus niet voor meerdere uitleg vatbaar.
  • De afspraken in de overeenkomst zijn vertrouwelijk en niet openbaar. Ga daar ook zo mee om.
Neem direct contact met ons op >